Herní model sezony 2015 - 2016

Dne 8.6.2015 se konal aktiv klubů Královehradeckého kraje, na kterém byl, mimo jiné, odsouhlasen i herní systém na nadcházející sezonu. I přes návrhy některých klubů na změnu zůstal herní systém stejný jako v uplynulém ročníku. Podrobný rozpis soutěže a další podrobnosti později.

Nový výbor HC

Jsem vám ještě dlužen informaci z Valné hromady, ze které vzešel nový výbor HC.

Jejími členy se stali Vasilis Teodoridis, Bc. Martin Lelka, Ing. Petr Mrázek, Miloš Hlavsa, Petr Javorský, Ivo Polan, Zdeněk Pištora, Lukáš Hynek a Zbyněk Nosek. Poslední dva jmenovaní ve výboru zastupují mládež.

Volba nového předsedy

Na svém jednání zvolil výbor HC nového předsedu (dle zákona nově prezidenta) a místopředsedy klubu.

Novým prezidentem klubu se stal pan Vasilis Teodoridis, místopředsedy se stali pánové Bc. Martin Lelka, Ing. Petr Mrázek a Lukáš Hynek.

Nový web

Vážení, může se stát, že se nic neděje, ale opak je pravdou. Postupně Vás zde budu informovat. Rozhodli jsme o tvorbě nového webu. Ten se začíná připravovat a do prázdnin by měl být hotový. Chcete-li, můžete mi sem psát, co by se na webu mělo objevit, co by jste zde chtěli mít apod.

Díky za spolupráci.

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU HC DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

V pátek dne 24. 4. 2015 v 18. 00 hodin se koná výroční valná hromada HC Dvůr Králové nad Labem v PENZIONU ZA VODOU. Účast členů občanského sdružení je nutná. Dále zveme všechny zájemce o členství v tomto občanském sdružení, kteří se mohou stát na této valné hromadě členy sdružení HC. Na místě se budou vybírat členské příspěvky na rok 2015 ve výši 500,- Kč.

Program valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba mandátové a volební komise
 4. Návrh na změnu stanov
 5. Zpráva o hospodaření
 6. Návrhy na členy výkonného výboru
 7. Hlasování
 8. Sečtení hlasů a oznámení výsledku hlasování
 9. Diskuze
 10. Schválení usnesení  valné hromady
 11. Ukončení

Martin Lelka

Předseda HC Dvůr Králové nad Labem

 

Exhibiční utkání

foto ze zápasu můžete vidět zde: 

http://omero.rajce.idnes.cz/Hokejove_utkani_Ceskoslovensky_lev_-_HC_Rodo...

HC RODOS ve spolupráci s Městem Dvůr Králové nad Labem Vás zve na sportovně kulturní odpoledne v sobotu dne 7. 3. 2015 od 16. 00 hodin na zimním stadionu, jehož součástí bude:

PROGRAM AKCE:

16. 00 hodin Vystoupení krasobruslařského oddílu s pohádkami Šípková Růženka a Červená Karkulka